Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt

 English

TXT – Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vypisuje tému 19. ročníka výstavy textilnej miniatúry:


BLÍZKO A ĎALEKO

Download: Prihláška / Entry form / Anmeldeformular


Toto slovné spojenie nepredstavuje iba geografický pojem, je o relativite vzdialeností aj nášho poznania. Ľudia a krajiny vzdialené tisícky kilometrov nám detailne sprostredkúvajú médiá, sú akoby na dosah, ale poznáme ich naozaj? A naopak, iné, často blízke predmety alebo situácie vnímame celkom odťažito, lebo si ich nechceme pripustiť. Ide o spôsob komunikácie napriek vzdialenostiam a rozdielom, ide o záujem spoznávať, o otvorenosť prijímať neznáme... Témou chceme odhaliť aj bariéry, ktoré sú v nás.

Radi by sme v tomto ročníku zdôraznili pôvodné východiská textilnej miniatúry – textilné techniky a materiály. Očakávame preto diela, ktoré budú rešpektovať kritériá textilného diela. Povolené sú presahy do iných disciplín a kombinácie s netextilnými materiálmi, ktoré budú obohatením výtvarného zámeru.
Očakávame subjektívne, ale čitateľné interpretácie danej témy. Práce nesmú presiahnuť rozmery 20x20x20cm. Každý autor môže prihlásiť maximálne tri diela. Diela nesmú mať žiadnu osobitnú konštrukciu alebo rámovanie a ich váha nesmie presiahnuť 2 kg.
Výstava je otvorená profesionálnym výtvarníkom ako aj študentom umeleckých škôl. Vybraní účastníci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok: členovia TXT a študenti 10,- Eur, Ostatní účastníci 15,- Eur. Termín úhrady je uvedený v kalendári. Každý účastník dostane 1 katalóg.


Kalendár:

20. 03. 2017 zaslanie prihlášok a fotodokumentácie
10. – 15. 04. 2017 oznámenie výsledku výberu diel na výstavu
28. 05. 2017 zber exponátov a úhrada poplatkov
31. 05. 2017 otvorenie výstavy
01. 06. – 25.06.2017 trvanie výstavy v Umelke
Možnosť reinštalácie výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe.
Termín vyzdvihnutia exponátov oznámime mailom.

 

Porota:
Prof. Marga Persson – textilná umelkyňa, Rakúsko
Linda Brassington – textilná umelkyňa, Anglicko
Prof. Miroslav Brooš – Akadémia umenia v Banskej Bystrici
Mgr. Adriena Pekárová – teoretička umenia
Erika Gregušová – predsedníčka združenia TxT

Kurátor:
Silvia Fedorová


Počas vernisáže vyhlási porota tri ocenené práce: cenu poroty v profesionálnej kategórii, cenu poroty v študentskej kategórii a cenu združenia TXT.

Oceneným autorom bude poskytnutá možnosť usporiadať autorskú výstavu v nasledujúcom roku.


Kontakt:
txt@txt.sk
fedorova.silvia@gmail.com

 

Bratislava, december 2016