Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt

 English

TXT – Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vypisuje tému 20. ročníka medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry:


OSLAVA / CELEBRATION

Download: Prihláška / Entry form / Anmeldeformular


Ohliadnutie späť za 20 rokov výstav textilnej miniatúry v Bratislave. Téma je spätným pohľadom, rekapituláciou toho, čo nám výstavy poskytli, priblížili, umožnili, čo sme získali, spoznali, čo sme si uvedomili, čo nás prekvapilo. Zaujímajú nás aj kritické pohľady, nové nápady a podnety. Nechceme však oslavovať len naše výročie. Čo si zaslúži oslavu ako symbol pozitívnej energie, posolstva a daru pre iných?

Radi by sme v tomto ročníku zdôraznili pôvodné východiská textilnej miniatúry – textilné techniky a materiály. Očakávame preto diela, ktoré budú rešpektovať kritériá textilného diela. Povolené sú presahy do iných disciplín a kombinácie s netextilnými materiálmi, ktoré budú obohatením výtvarného zámeru.

Očakávame subjektívne, ale čitateľné interpretácie danej témy. Práce nesmú presiahnuť rozmery 20x20x20cm. Každý autor môže prihlásiť maximálne tri diela. Diela nesmú mať žiadnu osobitnú konštrukciu alebo rámovanie a ich váha nesmie presiahnuť 2 kg.

Výstava je otvorená profesionálnym výtvarníkom ako aj študentom umeleckých škôl.

Vybraní účastníci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok: členovia TXT a študenti 10,- Eur, Ostatní účastníci 15,- Eur. Termín úhrady je uvedený v kalendári. Každý účastník dostane 1 katalóg.


Kalendár:

20. 03. 2018 konečný termín pre zaslanie prihlášok a fotodokumentácie
10. – 15. 04. 2018 oznámenie výsledku výberu diel na výstavu
20. 05. 2018 zber exponátov a úhrada poplatkov (15:00 – 18:00)
23. 05. 2018 otvorenie výstavy
24. 05. – 10. 06. 2018 trvanie výstavy v Umelke
Termín vyzdvihnutia exponátov 10. 06. 2018 v čase 17:00 – 19:00 alebo po dohode s autorom.

 

Porota:
Prof. Marga Persson – textilná umelkyňa, Rakúsko
Linda Brassington – textilná umelkyňa, Anglicko
Prof. Miroslav Brooš – Akadémia umenia v Banskej Bystrici
Mgr. Adriena Pekárová – teoretička umenia
Erika Gregušová – predsedníčka združenia TxT

Kurátor:
Silvia Fedorová

Počas vernisáže vyhlási porota tri ocenené práce: cenu poroty v profesionálnej kategórii, cenu poroty v študentskej kategórii a cenu združenia TXT.

Oceneným autorom bude poskytnutá možnosť usporiadať autorskú výstavu v nasledujúcom roku.

Kontakt:
txt@txt.sk
txt.minitextile@gmail.com
fedorova.silvia@gmail.com

 

Bratislava, november 2017