Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Silvia Čierniková

(*1954 Bratislava)

štúdium: 1969–1973 – Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave (odbor propagačné výtvarníctvo); 1972–1974 – súkromne (prof. E. Lehotská a doc. M. Rašla); 1974–1980 – Filozofická fakulta UK v Bratislave (odbor veda o výtvarnom umení); 1997 – AVU (výtvarná výchova)

výstavy (výber): 1999 – Autorská výstava – Ponitrianska galéria/Nitra; 2005 – Textilná miniatúra – Galerie U prstenu/Praha; 2004 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2003 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2002 – Le Jockey Blesse (performance) – Lesopark/ Bratislava; 2001 – Prezentácia hláv – S. G. Č./Bratislava; 2000 – FORMA 2000 – Fantázia a disciplína – Dom kultúry/Bratislava


Pastier


objekt – plocha – štruktúra
Umelecká beseda slovenská, Dostojevského rad 2, Bratislava
20. jún 2005 – 20. júl 2005

Späť na zoznam členov