Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

História 

Združenie textilných výtvarníkov TxT nie je neznáme ani širokej kultúrnej verejnosti. Za 15 rokov spoločného účinkovania na výtvarnej scéne a vo výtvarnom živote Slovenska realizovalo početné zaujímavé projekty.

V priebehu rokov 1990 –1993 to boli medzinárodné textilné sympóziá v Ružomberku. Od roku 1995 ich vystriedali veľmi úspešné medzinárodné sympóziá papiera prezentované v Liptovskom múzeu, ktoré vždy zaujali svojou invenčnosťou. V ostatných rokoch v nás rezonujú predovšetkým pravidelné prehliadky miniatúrnych textílií, ktoré od roku 2001 našli svoj expozičný priestor v Galérii X v Bratislave.

Po predchádzajúcich členských výstavách v roku 1995 a 1998 (UBS, Bratislava) a početných aktivitách v domácom prostredí i v zahraničí (Barcelona, Praha, Łódź, Graz) dochádza opätovne k usporiadaniu členskej výstavy v osvedčenej výstavnej sále.

Autorky projektu Erika Gregušová a Silvia Fedorová ju tentokrát nazvali Objekt – plocha – štruktúra.