Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Združenie TxT 

Mapa

Slovenské združenie textilných výtvarníkov-TXT
Dostojevského rad 2
81109 Bratislava

TXT.zdruzenie.sk@gmail.com
www.txt.sk

Komunikáciu ohľadom pravidelnej medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry /
Communication regarding the regular international exhibition of textile miniature:

txt.minitextile@gmail.com

Členovia výboru / committee members:

Silvia Fedorová

Erika Gregušová

Karina Rothenstein – Kolčáková

Mira Materáková

Soňa Sadilková

Predseda / Chairman:
Soňa Sadilková, +421 905 251 639