Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Eva Cisárová-Mináriková

(*1945 Cífer)

štúdium: 1961–1966 – Stredná priemyselná škola textilná Brno (odbor textilná designatúra); 1966–1972 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ateliér voľnej tvorby a gobelínu, prof. P. Matejka)

výstavy – individuálne (výber): 2003 – Galéria Milénium/Praha; 2002 – Veľvyslanectvo SR/Londýn; 1992 – Skövde/Švédsko

výstavy – kolektívne (výber): 2005 – Textilná miniatúra – Galerie
U prstenu/Praha; 2004 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava;
2003 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; Nahtstelle/Graz
(Rakúsko); 2002 – Trienále/Benátky (Taliansko); 2000 – FORMA
2000 – Fantázia a disciplína – Dom kultúry/Bratislava; 1999
– Veľvyslanectvo SR/Washington (USA); 1994 – Trienále/Graz
(Rakúsko); Vlákno – slovenský textil 1984–1994 – SNG/Bratislava; 1993
– Galéria mesta Lisabon (Portugalsko); 1990 – Galéria Delik/Fribourg
(Francúzsko); 1985 – Grand Palace/Paríž

 Liber ecclesia oppidi
objekt – plocha – štruktúra
Umelecká beseda slovenská, Dostojevského rad 2, Bratislava
20. jún 2005 – 20. júl 2005

Späť na zoznam členov