Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Erika Gregušová

(*1940 Modranka)

štúdium: 1956–1959 – Škola umeleckého priemyslu v Bratislave a súkromne; 1994–2005 – UTV Univerzity Komenského v Bratislave výstavy – individuálne (výber): Čadca, Piešťany, Bratislava

výstavy – kolektívne (výber): 2005 – Textilná miniatúra – Galerie U prstenu/Praha; 2004 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2003 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2002 – Textilná miniatúra – Galerie U prstenu/Praha; Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; Výstava umeleckého priemyslu/Mníchov (SRN); 2000 – FORMA 2000 – Fantázia a disciplína – Dom kultúry/Bratislava; 1999 – Textil – Galéria X/Bratislava; 1997 – Forma – Dom umenia/Bratislava; 1994 – Vlákno – slovenský textil 1984–1994 – SNG/Bratislava; 1990 – Textil – Galéria Vo veži (Žigmundova brána)/Bratislava; Forma – Dom umenia/Bratislava; 1986 – 11. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarnictva – Dom umenia/Bratislava


Victoria Regia


objekt – plocha – štruktúra
Umelecká beseda slovenská, Dostojevského rad 2, Bratislava
20. jún 2005 – 20. júl 2005

Späť na zoznam členov