Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Karina Kolčáková

(*1976 Bratislava), karina@chello.sk

štúdium: 1994–2000 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ateliér voľnej textilnej tvorby, prof. E. Cisárová-Mináriková); 2002– 2005 – VŠVU v Bratislave, interné doktorandské štúdium

výstavy – individuálne: 2005 – VARIXY – BRVZ Strabag/Bratislava; 2002 – Subtílne podobnosti (spolu s J. Hamarovou) – Galéria Médium/ Bratislava

výstavy – kolektívne: 2005 – Výstava študentov a doktorandov ateliéru voľnej textilnej tvorby VŠVU – Textilní muzeum TIBA/Česká Skalica; Textilná minatúra – Galéria U prstenu/Praha; 2003 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava, Galerie U prstenu/Praha; Staré textilné techniky – Dizajn štúdio ÚĽUV/Bratislava; 1999 – ARS PAPIRIUM´99 výstava ocenených prác/Velké Losiny, Design centrum/Brno, Design centrum/Praha; 1998 – DIALOGUES – výstava umeleckých remesiel, úžitkového umenia a dizajnu, organizovaná pri príležitosti Bratis lavských dní – Frederiksberg City Hall/Kodaň (Dánsko), REVIVALS /Kremnica Katedra textilnej tvorby VŠVU v Bratislave – SNG Galéria
Ľ. Fullu/Ružomberok; Talenty – Záhorská galéria/Senica, Galéria P. M. Bohúňa/Liptovský Mikuláš; 1997 – Katedra textilnej tvorby VŠVU v Bratislave – Galéria Médium/Bratislava


Krajina


objekt – plocha – štruktúra
Umelecká beseda slovenská, Dostojevského rad 2, Bratislava
20. jún 2005 – 20. júl 2005

Späť na zoznam členov