Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Júlia Novodomcová

(*1946)

štúdium: 1964–1969 – Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (odbor výtvarná výchova, doc. J. Bendík, doc. E. Lehotský, arch. M. Brezina)

výstavy – individuálne: 2003 – Textilné variácie/Banská Bystrica; Šperky a objekty (spolu s O. Ďurianom) – Galéria M. Galandu/ Turčianske Teplice; 2001 – Prepletené – Múzeum SNP/Banská Bystrica

výstavy – kolektívne: 2005 – Textilná miniatúra – Galerie U prstenu/ Praha; 2004 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2003 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2002 – Odpady vtedy, odpady dnes – Starý Zámok/Banská Štiavnica; Textilná miniatúra – Galéria X/ Bratislava; 2001 – Napätie – Galéria X/Bratislava; 2000 – FORMA 2000 – Fantázia a disciplína – Dom kultúry/Bratislava


Políčka SZČO


objekt – plocha – štruktúra
Umelecká beseda slovenská, Dostojevského rad 2, Bratislava
20. jún 2005 – 20. júl 2005

Späť na zoznam členov