Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Anna Simková

(*1958 Prešov)

štúdium: 1977–1982 – Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove; 1985–1991 – Vysoká škola múzických umení v Bratislave (odbor scénografia)

výstavy: 2005 – Textilná miniatúra – Galerie U prstenu/Praha; 2004 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava; 2003 – Textilná miniatúra – Galéria X/Bratislava


Životné etudy


objekt – plocha – štruktúra
Umelecká beseda slovenská, Dostojevského rad 2, Bratislava
20. jún 2005 – 20. júl 2005

Späť na zoznam členov