Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt

 English

Genius loci – Spirit of a place – Geist eines Platzes – Duch miesta

Download: Prihláška / Entry form / Anmeldeformular

TXT – Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vypisuje tému 12. ročníka výstavy textilnej miniatúry.

 

Niektoré miesta, ktorými v živote prechádzame, ostávajú nepovšimnuté, iné nás nútia k zamysleniu, zastaveniu sa, rozjímaniu – zanechávajú v nás určitú stopu.
Genius loci bol pôvodne v rímskej mytológii duch, ktorý ochraňoval isté miesto a bol znázorňovaný ako had. V súčasnosti sa častejšie hovorí o krajinnom ráze. Genius loci je ale viac, je to miesto, ktoré má „osobnosť“. Ešte výstižnejšiu definíciu ponúka Václav Cílek: „Genius loci je dôvod, ktorý nevieme pomenovať, ale kvôli ktorému sa niekam vraciame.“ *
Duch miesta sa vzťahuje na jedinečné, neopakovateľné, často i ochraňované aspekty určitého miesta, ktoré býva oslavované umelcami alebo spisovateľmi. Môžeme ho objaviť v ľudových tradíciách, na jeho počesť sa usporadúvajú festivaly alebo slávnosti. Jeho podoby môžu byť neviditeľné ako osnovy poviedok či povestí, spomienok, historiek, ale i fyzicky prítomné ako pomníky, hranice, rieky, lesy, pohľady do krajiny, architektonické celky...

Po témach predchádzajúcich ročníkov – TEXTil 2007, „X“ 2008, ZOOM 2009 – poskytuje táto téma podnet k hlbšiemu zamysleniu sa, ale i veľa možností na uplatnenie tvorivých prístupov. Očakávame subjektívne, ale čitateľné interpretácie silného emotívneho zážitku. Výtvarné spracovanie musí obsahovať textilné techniky alebo i vlastnú techniku v kombinácii s textilným materiálom. Práce nesmú presiahnuť rozmery 20x20x20cm. Každý autor môže prihlásiť maximálne tri diela. Súťažná výstava je otvorená pre profesionálnych umelcov i pre študentov vysokých škôl umeleckého zamerania.

 

Výberová porota:
Prof. Marga Persson – Univerzita umení v Linci
Doc. Miroslav Brooš – UMB v Banskej Bystrici
Mgr. Adriena Pekárová – Slovenské centrum dizajnu
Erika Gregušová – predsedníčka združenia TxT
Mgr. Art. Karina Kolčáková – členka výboru TxT
Zapisovateľka: Akad. mal. Silvia Fedorová – kurátorka výstavy

 Vybraní účastníci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok, domáci autori vo výške 10,- Eur,
študenti 5,- Eur, zahraniční autori 20,- Eur.

Prihláška musí obsahovať stručný profesný životopis, kvalitnú fotodokumentáciu prihlásených diel a vyplnenú prihlášku k výstave. Prihláška je aj na webstránke www.txt.sk. Celú dokumentáciu je potrebné poslať mailom alebo na adresu Galérie X do 30.apríla 2010.

Mailová adresa: fedorova.silvia@gmail.com
Poštová adresa: Galéria X, Zámočnícka 5, SK-811 03 Bratislava, Slovakia

Porota následne udelí tri ocenenia, cenu poroty v profesionálnej kategórii, cenu poroty v študentskej kategórii a cenu združenia TXT. Autorovi, ktorý získa ocenenie v profesionálnej kategórii bude poskytnutá možnosť usporiadať samostatnú výstavu. Ocenené práce budú uvedené v katalógu i na webstránke združenia.

 

 

Kalendár:
30. apríl 201  zaslanie prihlášok a fotodokumentácie
15. máj 2010 zasadnutie výberovej poroty
30. máj 201 oznámenie výsledku výberu diel na výstavu
19. jún 2010 uhradenie účastníckeho poplatku
17. – 19. jún 2010 zber exponátov
23. jún 2010 otvorenie výstavy
24. jún – 4. sept.2010  trvanie výstavy

Počas vernisáže vyhlási porota tri ocenené práce: cenu poroty v profesionálnej kategórii, cenu poroty v študentskej kategórii a cenu združenia TXT.
Ocenené práce budú uvedené v katalógu a ocenení autori dostanú možnosť usporiadať autorskú výstavu v nasledujúcom roku.

Združenie TXT bude opäť hľadať možnosť výstavu reinštalovať na inom mieste, účastníci budú o mieste a termíne včas informovaní.

 

V Bratislave 10.01.2010

 

 

 

*RNDr.Václav Cílek, CSc. Český geológ, klimatológ, spisovateľ, filosof, prekladateľ taoistických a zenových textov a popularizátor vedy.

Kontakty…