Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Pripravované podujatia

November 2022 

22. výstava textilnej miniatúry BUBLINA v Bratislave

Výstava potrvá od 23. novembra do 11. decembra 2022 v galérii Umelka v Bratislave.

Máj 2020 

21. výstava textilnej miniatúry zázrak v Bratislave

zázrak -u, m
1. čin, jav /pozitívny, žiadaný/ spôsobený nadprirodzeným zásahom, ktorý nie je vedecky zdôvodniteľný
2. niečo neobyčajné, zvláštne, stav prinášajúci veľmi vítané dôsledky
synonymá: div, čudo

Výstava potrvá od 13. do 31. mája 2020 v galérii Umelka v Bratislave.

Máj 2018 

20. výstava textilnej miniatúry Oslava v Bratislave

Ohliadnutie späť za 20 rokov výstav textilnej miniatúry v Bratislave. Téma je spätným pohľadom, rekapituláciou toho, čo nám výstavy poskytli, priblížili, umožnili, čo sme získali, spoznali, čo sme si uvedomili, čo nás prekvapilo. Zaujímajú nás aj kritické pohľady, nové nápady a podnety. Nechceme však oslavovať len naše výročie. Čo si zaslúži oslavu ako symbol pozitívnej energie, posolstva a daru pre iných?

Výstava potrvá od 24. mája do 10. júna 2018 v galérii Umelka v Bratislave.

Pozvánka Oslava

Jún 2017 

19. výstava textilnej miniatúry Blízko a ďaleko v Bratislave

Toto slovné spojenie nepredstavuje iba geografický pojem, je o relativite vzdialeností aj nášho poznania. Ľudia a krajiny vzdialené tisícky kilometrov nám detailne sprostredkúvajú médiá, sú akoby na dosah, ale poznáme ich naozaj?

Výstava potrvá od 1. júna do 25. júna 2017 v galérii Umelka v Bratislave.

Pozvánka Blízko a ďaleko

Máj - Jún 2016 

18. výstava textilnej miniatúry Zoči voči v Bratislave

Jednotlivci, tak ako aj celá spoločnosť, sa často ocitnú v situáciách, ktoré treba riešiť tvárou v tvár. Môžeme byť konfrontovaní s okolnosťami, ktoré prevrátia náš život hore nohami, a my sa im jednoducho nemôžeme vyhnúť.

Výstava potrvá od 19. mája do 12. júna 2016 v galérii Umelka v Bratislave.

Pozvánka Zoči-voči

Jún - Júl 2015 

17. výstava textilnej miniatúry Pamäť textilu v Bratislave a v Prahe

Textil je takou bežnou súčasťou života, že jeho výnimočné hodnoty často unikajú. Blízky kontakt s telom mu dáva emocionálnu silu. Okrem mnohých ďalších vlastností má tiež schopnosť zaznamenávať príbehy z minulosti – osobné, intímne, ale aj kolektívne. Historická pamäť textilu, aj tá privátna, hovoria o minulých hodnotách, o zručnosti, vzťahu k svetu a posúvajú posolstvo svojho obsahu do budúcnosti.

Výstava potrvá od 4.júna do 22. júna 2015 v galérii Umelka v Bratislave a od 1.júla do 24.júla 2015 v galérii Diamant v Prahe.

Pozvánka Pamäť textilu - Galéria Umelka

Pozvánka Pamäť textilu - Galéria S.V.U. Praha

Máj - Jún 2014 

16. výstava textilnej miniatúry Textil nad zlato v Bratislave

Textil je po stáročia obyčajnou, ale pritom významnou a nenahraditeľnou matériou či komoditou v každodennom živote. Textil pomáha, chráni, teší a privádza do úžasu nad rozmanitosťou foriem, do ktorých je schopný pretransformovať sa. Ale prečo máme pocit, že textilná tvorba je na okraji záujmu, je považovaná iba za istý druh „ručnej práce“? Je to práve preto, že ho ľudia vnímajú tak obyčajne práve pre jeho všadeprítomnosť?

Výstava potrvá od 29.mája do 22. júna 2014.

Pozvánka Textil nad zlato

Pozvánka Zlatý fond Litvy

Jún 2013 

15. výstava textilnej miniatúry (Hand) made in... v Bratislave

Dnes na výrobkoch ťažko nájdeme krajinu pôvodu, stierajú sa hranice, miznú mnohé miestne špecifiká. Aj umelecké diela podliehajú všeobecným globalizačným trendom. Zvolená téma akcentuje tieto vývojové tendencie a poskytuje priestor pre hľadanie vlastnej identity, identity s určitou lokalitou alebo tradíciou. Kladie dôraz na osobitosť výtvarného prejavu, pričom je možné si zvoliť len časť slovného spojenia, napr.:
Hand ( Ruka) / Hand made ( Ručne vyrobené) / Made in... (Vyrobené v ...)
Výstava potrvá od 6. do 23. júna 2013.

Pozvánka

Február - Apríl 2013 

14. výstava textilnej miniatúry: Banalita a Noblesa
Banality and Grace

Repríza výstavy 14. textilnej miniatúry v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Výstava potrvá od 14. februára do 7. apríla 2013.

Pozvánka

September - Október 2012 

14. výstava textilnej miniatúry: Banalita a Noblesa
Banality and Grace

Reinštalácia výstavy 14. textilnej miniatúry v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Vernisáž bude v pondelok 10. septembra 2012 o 18.00 hod. Výstava potrvá do 5. októbra 2012.

Pozvánka

Apríl - Jún 2010 

12. výstava textilnej miniatúry: Genius Loci
Genius loci – Spirit of a place – Geist eines Platzes – Duch miesta

Po témach predchádzajúcich ročníkov – TEXTil 2007, „X“ 2008, ZOOM 2009 – poskytuje táto téma podnet k hlbšiemu zamysleniu sa, ale i veľa možností na uplatnenie tvorivých prístupov. Očakávame subjektívne, ale čitateľné interpretácie silného emotívneho zážitku. Výtvarné spracovanie musí obsahovať textilné techniky alebo i vlastnú techniku v kombinácii s textilným materiálom. Práce nesmú presiahnuť rozmery 20x20x20cm. Každý autor môže prihlásiť maximálne tri diela. Súťažná výstava je otvorená pre profesionálnych umelcov i pre študentov vysokých škôl umeleckého zamerania.

Viac informácií

Február 2009   

Textilná miniatúra XI: ZOOM (zaostrené na detail)

V januári 2009 sme podali projekt na MK SR na pripravovanú 11. výstavu textilnej miniatúry s názvom ZOOM (zaostrené na detail). Tentokrát bude výber exponátov na výstavu podrobený výberu poroty, diela musia dodržať predpísané rozmery do 20x20x20cm a súvisieť s témou. Výstava sa bude konať v mesiacoch júl – august 2009 v Galérii X na Zámočníckej 5 v Bratislave, vernisáž bude v stredu 24. júna 2009 o 17.00 hod.

Fotografie diel prosíme dodať do konca apríla do Galérie X alebo na mailovú adresu silvia.fedorova@stonline.sk

V priebehu mája vám oznámime výsledok poroty. Zber exponátov bude prebiehať 19. a 20. júna v Galérii X od 14.00 do 18.00 hod. Účastnícky poplatok pre členov je 10 eur, študenti 5 eur, zahraniční účastníci 20 eur. Výstava bude reinštalovaná na jeseň v Galérii v podkroví v Banskej Bystrici.

Január 2009 Textilná miniatúra X, Galéria v podkroví, Banská Bystrica