Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt

 English

TXT – Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vypisuje tému 23. ročníka medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry.

ZÁBLESK / FLASH

Očakávame diela so subjektívnou alebo objektívnou interpretáciou. Zámerom je vyprovokovať umelcov k reakcii na jeden okamih - záblesk - či už pocitu, vnemu, zážitku, spomienky, situácie.... alebo iný moderný, experimentálny prístup autorov.
Medzinárodná porota vyberie z prihlásených autorov diela, približne 60 vystavujúcich profesionálov a študentov. Diela na výstavu vyberá odborná porota na základe zaslaných fotografií.

Prihláste sa vyplnením formulára: https://forms.gle/wMkJD8gHnh2QzmPW7

Tešíme sa na všetky prihlásené diela.

S prianím krásnej jari,
za organizačný výbor 23. ročníka Textilnej miniatúry
Miriana Materáková a Soňa Sadilková

Harmonogram
15. júl 2024 – uzávierka prihlášok s fotodokumentáciou
30. september – zverejnenie výsledkov výberu poroty
do 31.októbra - zasielanie diel poštou
osobné odovzdanie diela - termín aj miesto bude upresnené vybraným autorom
november 2024 - Vernisáž výstavy
december 2024 – finisáž výstavy

Technické požiadavky
maximálny rozmer diela 20 x 20 x 20 cm
diela nesmú mať žiadnu osobitnú konštrukciu alebo rámovanie

Účastnícky poplatok
Vybraní účastníci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok vo výške:
Účastníci zo SR: študenti 20 €, členovia TXT 30 €, nečlenovia 35 €
Zahraniční účastníci: 50 €

Vrátenie diela po ukončení výstavy
V prípade, že má autor po ukončení výstavy záujem o zaslanie diela späť, uhradí spolu s účastníckym poplatkom náklady na odoslanie diela vo výške: SR + 10 €, ČR + 16 €

Porota
Jozef Bajus, SK / USA
Miro Brooš, SK
Blanka Cepková, SK
Magdalena Kleszyńska, Poľsko
Christina Leitner, Rakúsko

Kurátor: Miriana Materáková
Koordinátor: Soňa Sadilková
Garant: Silvia Fedorová

Kontakt/Info: txt.minitextile@gmail.com