Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt

 English

TXT – Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vypisuje tému 21. ročníka medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry:


zázrak / miracle

zázrak -u, m
1. čin, jav /pozitívny, žiadaný/ spôsobený nadprirodzeným zásahom, ktorý nie je vedecky zdôvodniteľný
2. niečo neobyčajné, zvláštne, stav prinášajúci veľmi vítané dôsledky
synonymá: div, čudo

Radi by sme v tomto ročníku zdôraznili pôvodné východiská textilnej miniatúry – textilné techniky a materiály. Očakávame preto diela, ktoré budú rešpektovať kritériá textilného diela. Povolené sú presahy do iných disciplín a kombinácie s netextilnými materiálmi, ktoré budú obohatením výtvarného zámeru.

Očakávame subjektívne, ale čitateľné interpretácie danej témy. Práce nesmú presiahnuť rozmery 20x20x20cm. Každý autor môže prihlásiť maximálne tri diela. Diela nesmú mať žiadnu osobitnú konštrukciu alebo rámovanie a ich váha nesmie presiahnuť 2 kg.

Výstava je otvorená profesionálnym výtvarníkom ako aj študentom umeleckých škôl.

Vybraní účastníci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok: členovia TXT a študenti 10,- Eur, Ostatní účastníci zo SR 15,- Eur. Termín úhrady je uvedený v kalendári. Každý účastník dostane 1 katalóg.


Prihláste sa vyplnením formulára: PRIHLÁŠKA - 21. textilná miniatúra zázrak

Kalendár:

28.2. 2020 uzávierka prihlášok
30. 03. 2020 zverejnenie výsledkov výberu poroty
do 30. 04. 2020 doručenie diel poštou a úhrada poplatku
10. 05. 2020    15h – 18h osobné doručenie exponátov do Umelky
11. 05. 2020    09h – 11h osobné doručenie exponátov do Umelky
13. 05. 2020 otvorenie výstavy
31. 05. 2020    16h – 18h osobné vyzdvihnutie exponátov v Umelke
jún 2020 vrátenie exponátov poštou


Porota:
Prof. Marga Persson – textilná umelkyňa, Rakúsko
Linda Brassington – textilná umelkyňa, Anglicko
Prof. Miroslav Brooš – Akadémia umenia v Banskej Bystrici
Mgr. Adriena Pekárová – teoretička umenia
Erika Gregušová – predsedníčka združenia TxT

Kurátorky:
Silvia Fedorová, Miriana Materáková

Počas vernisáže vyhlási porota tri ocenené práce: cenu poroty v profesionálnej kategórii, cenu poroty v študentskej kategórii a cenu združenia TXT.

Oceneným autorom bude poskytnutá možnosť usporiadať autorskú výstavu v nasledujúcom roku.

Prihlásením na 21. ročník medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na výstave a v katalógu k výstave.

Kontakt:
txt@txt.sk
txt.minitextile@gmail.com
fedorova.silvia@gmail.com
miramaterakova@gmail.com

 

Bratislava, október 2019