Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Pozvánka na členskú schôdzu 2016

 


Vážení členovia, kolegyne, kolegovia,


Pozývame vás na členskú schôdzu nášho združenia v stredu 21. septembra o 16.00 hod. v priestoroch SVÚ na Dostojevského rade 2 /v hale výstavnej siene/.


PROGRAM schôdze:

  1. 1, informácie o činnosti združenia TXT – výstavy, granty, a iné aktivity

  2. 2, info o výstavách združenia v roku 2015 a 2016

  3. 3, Slovenská výtvarná únia – informácie o jej činnosti, výstavách, možnosť zakúpenia / obnovenia preukazu. Každý člen dostane ročenku SVÚ.

  4. 4, výstavy v Galérii X /informuje S. Fedorová/

  5. 5, štipendiá z Fondu výtvarných umení – možnosti podania
  6. 6, možnosť priamej platby členského príspevku 20 euro

  7. 7, a) prezentácia a premietanie z 15. Trienále tapisérie v Lodži a sprievodných výstav - komentár: Mim. prof. Eva Cisárová Minárikováz tvorby

  8. 7, b) prezentácia tvorby japonského umelca

  9. 8, diskusia

 


Členský príspevok môžete poslať aj na účet združenia TXT:

2920886181/1100 Tatra banka

Jednotné členské: 20 euro. Z tejto sumy združenie TXT odvádza SVÚ 15 Euro a zvyšných 5 euro ostáva združeniu na výdaje.

Pri platbe vás prosíme o vašu identifikáciu aby sme vedeli od koho nám prišla hotovosť,
za pochopenie ďakujeme,

Výbor TXT.

 


Kontakty:
silvia.fedorova@stonline.sk
karinaredstone@gmail.com

Erika Gregušová: 02/62 80 40 31 alebo 0949 738 367