Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Pozvánka na členskú schôdzu 2018

 


Milé kolegyne a kolegovia, členovia združenia TXT,

srdečne vás pozývame na členskú schôdzu v stredu 6. júna 2018 o 17.hod. v Umelke (SVÚ, Dostojevského rad 2, 81109 v Bratislave).

V rámci schôdze budete oboznámení o aktuálnych aktivitách SVÚ, podáme vám informácie o činnosti združenia, budete mať možnosť požiadať o štipendium FVU a pod.

Zároveň pre vás naše členky pripravili premietanie z ciest, medzinárodných prehliadok a výstav (P. Klöcklerová, I. Miháliková, E. Cisárová Mináriková).

Súčasťou schôdze bude aj diskusia o ďalších aktivitách združenia v nasledujúcich rokoch, smerovanie a možné zmeny.

Opätovne budete mať aj možnosť zaplatiť členský poplatok.

Tešíme sa na vašu účasť

VÝBOR TXT /
Erika Gregušová, Silvia Fedorová

 


Členský príspevok môžete poslať aj na účet združenia TXT:

2920886181/1100 Tatra banka

Jednotné členské: 20 euro. Z tejto sumy združenie TXT odvádza SVÚ 15 Euro a zvyšných 5 euro ostáva združeniu na výdaje.

Pri platbe vás prosíme o vašu identifikáciu aby sme vedeli od koho nám prišla hotovosť,
za pochopenie ďakujeme,

Výbor TXT.

 


Kontakty:
silvia.fedorova@stonline.sk
karinaredstone@gmail.com

Erika Gregušová: 02/62 80 40 31 alebo 0949 738 367