Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt

 English

TXT – Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vypisuje tému 22. ročníka medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry BUBLINA/BUBBLE.

BUBLINA / BUBBLES

Výstava je otvorená profesionálnym výtvarníkom všetkých odborov ako aj študentom umeleckých škôl. Očakávame diela so subjektívnou alebo objektívnou interpretáciou a čitateľnou témou. Diela rešpektujúce kritériá textilnej miniatúry a zdôrazňujúce jej pôvodné východiská – textilné techniky či materiály. Vítané sú presahy do iných výtvarných disciplín a kombinácie s netextilnými materiálmi, ktoré výtvarný zámer obohatia. Diela na výstavu vyberá odborná porota na základe zaslaných fotografií.

Veríme, že textilná miniatúra je skvelé médium, ktoré umožňuje vyjadriť sa aj v tejto mimoriadne náročnej dobe, a tešíme sa na všetky prihlásené diela.

S prianím všetkého dobrého v Novom roku 2022,
Miriana Materáková a Soňa Sadilková
za organizačný výbor 22. ročníka Textilnej miniatúry

Harmonogram:
13. máj – uzávierka prihlášok s fotodokumentáciou
do 30. júna – zverejnenie výsledkov výberu poroty
1. – 15. august – zasielanie diel poštou
21. august, 14:00 – 17:00 – osobné odovzdanie diela vo výstavných priestoroch galérie Umelka, Bratislava
23. august 2022 – vernisáž výstavy, Galéria Umelka, Bratislava
11. september 2022 – finisáž výstavy

Technické požiadavky:
• maximálny rozmer diela 20 x 20 x 20 cm
• diela nesmú mať žiadnu osobitnú konštrukciu alebo rámovanie

Zber exponátov:
1. – 15. august – zaslanie diel poštou (váha jednej zásielky nesmie presiahnuť 2 kg) 21. august – osobné odovzdanie diela vo výstavných priestoroch galérie Umelka v Bratislave

Poplatky:
Vybraní účastníci sú povinní uhradiť účastnícky poplatok vo výške:
Účastníci zo SR a ČR 15 €, členovia TXT a študenti 10 €

Vrátenie diela po ukončení výstavy:
V prípade, že má autor po ukončení výstavy záujem o zaslanie diela späť, autor uhradí spolu s účastníckym poplatkom náklady na odoslanie diela vo výške: SR + 10 €, ČR + 14 €

Prihláste sa vyplnením formulára: 22. Textilná miniatúra - BUBLINA - Prihláška

(V prípade, že nemáte prístup k elektronickému formuláru, stiahnite si prihlášku a odošlite ju mailom )
Download: Prihláška (pdf) / Prihláška (doc)

Porota:
Raija Jokinen – Textilná výtvarníčka, Fínsko
Lala de Dios – Textilná výtvarníčka, Španielsko
Erika Gregušová – Predsedníčka združenia TXT, Slovensko
Mgr. Adriena Pekárová – Teoretička umenia, Slovensko
Prof. Miroslav Brooš – Akadémia umenia v Banskej Bystrici, Slovensko

Kurátorky:
Silvia Fedorová, Miriana Materáková

Kontakt:
txt.minitextile@gmail.com
fedorova.silvia@gmail.com
miramaterakova@gmail.com

 

Bratislava, február 2022