Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Bublina

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava
23. november 2022 – 11. december 2022

Bublina

Stiahnuť (veľkosť 4,3 MB)


BUBLINA

22. ročník medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry na tému BUBLINA sa otvoril 23. novembra v kamennej sále galérie Umelka v Bratislave. O účasť na výstave prejavilo záujem 111 profesionálov a 20 študentov zo Slovenska a európskych krajín, ale aj z Japonska, Južnej Kórey, USA a Mexika. Na výstave sa predstavili práce 47 umelcov a 10 študentov, a to na základe výberu medzinárodnej poroty.

Voľba témy BUBLINA vyplynula z okolností, ktoré výrazne ovplyvnili život na celom svete v dôsledku pandémie Covid-19. Spoločenský život a medziľudské aktivity utlmili karanténne opatrenia a slovo bublina pomenovalo jeden z možných spôsobov fungovania uprostred pandémie. Umelci na tému reagovali individuálne a subjektívne – bublina stvárnená ako sociálna uzavretá štruktúra so špecifickými interakciami, napätím či rovnováhou, ktorá chráni, ale aj oslabuje, priestor mimo bubliny a environmentálne hrozby, alebo odhaľovali symbolický potenciál bubliny ako priamy prejav prírodných či technologických procesov. Kritériami pri výbere boli čitateľnosť myšlienky, originálne vyjadrenie témy a kvalita remeselného spracovania diela s maximálnymi rozmermi 20 x 20 x 20 cm. Východiskom sú textilné techniky či materiály, ale aj presahy do iných výtvarných disciplín.

Medzinárodná porota a ocenenia. Porota pracovala v zložení: Raija Jokinen (výtvarníčka, FI), Lala de Dios, (výtvarníčka, ES), Erika Gregušová (výtvarníčka a predsedníčka združenia TXT, SK), Adriena Pekárová (teoretička, SK), Prof. Miroslav Brooš (výtvarník, AU v Banskej Bystrici, SK). Porota na základe prihlášok a fotodokumentácie vybrala výstavnú kolekciu prác. Na vernisáži boli vyhlásené víťazné diela 22. ročníka. Cenu poroty dostala Anna GOLDGRUBER z Rakúska za dielo Kódy stehov a cenu združenia TxT Blanka CEPKOVÁ zo Slovenska za dielo Bublifuk.

Adriena Pekárová


Zoznam katalógov…