Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Textilná miniatúra 2013 – (Hand) made in...

Hand made in...

Stiahnuť (veľkosť 2 MB)

Téma 15. ročníka textilnej miniatúry (Hand) made in...poskytuje zúčastneným priestor vyjadriť sa k radikálnym spoločensko-ekonomickým zmenám, ktoré so sebou prinieslo 21. storočie. Okrem všeobecnej globalizácie, strate národnej, miestnej či osobnej identity je ďalším sprievodným javom technologická revolúcia, v dôsledku ktorej je ručná práca vytesnená do úzko špecifických okrajových oblastí. Mnohé tradičné remeslá alebo zručnosti upadajú do zabudnutia a trh je zaplavovaný lacnými napodobeninami, ktoré nenesú žiadne osobné alebo lokálne stopy. Takto zoširoka koncipovaná téma sa teda dala chápať ako Hand made / Ručne zhotovené alebo Made in... / Zhotovené v...
Do súťaže sa tentokrát prihlásilo 97 autorov z 22 krajín, 70 v profesionálnej a 27 v študentskej kategórii.

Porota, ktorej predsedala prof. Marga Persson z rakúskeho Linzu, hodnotila po prvýkrát anonymne a vybrala na účasť na výstave 47 profesionálnych umelcov a 17 študentov spolu z 18 krajín. Asi tretinu vystavujúcich tvoria umelci a študenti zo Slovenska. Veľký záujem o účasť na výstave opäť prejavilo Fínsko, odkiaľ sa prihlásilo 9 autorov a Česká republika s početnou skupinou študentov. Prekvapením je účasť bieloruskej umelkyne Nastassie Arais, ktorej práca Metafora expresívne a jednoznačne definuje tému. Linda Brassington z Anglicka sa s vedeckou náruživosťou venuje skúmaniu jednotlivých tradičných postupov vzorovania tkanín. Prihlásené práce sú re-inpretáciou slovenskej modrotlače, japonského shibori a podkladových materiálov, pochádzajúcich z kultúry Miao z Číny. Vysoké estetické kvality dosahujú práce švajčiarskej autorky Anny Affolter, ktorá hustým strojovým prešívaním viacerých vrstiev jemného hodvábneho papiera vytvára jedinečné transparentné štruktúry.

Podobnú ľahkosť a vzdušnosť nesie v sebe kolekcia prác Z Andalúzie slovenskej autorky Ivety Mihálikovej, ktorá je nielen jednou z ťažiskových prác tejto výstavy, ale aj posunom v jej vlastnej tvorbe. Práca Zuzany Hromadovej Euro-balík je vtipným riešením témy, podobne ako kolekcia regionálnych výšiviek – známok pod názvom Zo zbierok filatelistu Márie Hromadovej.

Aj mnohé študentské práce prekvapili nápadom a kvalitou spracovania, napr. kolekcia bábik pod názvom MY spoluautoriek Zuzany Martinusovej a Alexandry Opoldusovej alebo Made of Lines poľskej študentky Dominiky Walczak.

Súčasťou výstavy budú aj prezentácie prác ocenených autoriek z minulého roku Églé Gandy Bogdaniene z Litvy, Velgy Lukaza z Lotyšska a študentky Anny Gregušovej zo ŠÚV J. Vydru v Bratislave. Počas slávnostného otvorenia 5. júna 2013 oznámi porota ocenenia prácam aktuálnej výstavy.

Súčasťou projektu bude aj výstava Made in Japan s dielami 50 japonských umelcov, ktorú kurátorsky pripravila pani Hiroko Watanabe, predsedníčka Japonskej textilnej asociácie.

Silvia Fedorová

Zoznam katalógov…