Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Textilná miniatúra 2015 – Pamäť textilu

Hand made in...

Stiahnuť (veľkosť 8,8 MB)

Téma, ktorá je večná a súčasne vysoko aktuálna a podnetná, umožňujúca reflexie i sebareflexie. Evokujúca nielen historickú, kolektívnu či individuálnu, ale i tvarovú pamäť textilného materiálu.

Porota stála pred neľahkou úlohou z rozmanitej ponuky predložených prihlášok zostaviť kvalitatívne vyrovnanú a názorovo diferencovanú kolekciu. Výber bol náročný aj preto, že sa tento rok o účasť na výstave uchádzalo až 140 autorov v profesionálnej kategórii a 57 autorov v študentskej kategórii z 30 rôznych krajín. Pri výbere porota prihliadala na spracovanie témy, na kvalitu prevedenia, na originalitu. Do konečného výberu sa dostalo 68 autorov v profesionálnej kategórii a 27 v študentskej kategórii z 20 krajín. Hoci do súťaže môže každý autor prihlásiť až tri práce, v mnohých prípadoch porota odporučila len jedno alebo dve diela.

Silvia Fedorová, kurátorka výstavy


17. ročník výstavy Textilná miniatúra vyvolala mimoriadne veľký kreatívny ohlas. Téma viedla autorov k vytvoreniu pozoruhodne evokatívnych diel. Niektorí komunikujú prostredníctvom vizuálne silných obrazov, iní prostredníctvom citlivého použitia materiálu. Každé dielo rezonuje osobným významom – jemným, dynamickým, humorným alebo pôsobivým. Spoločne stelesňujú bohatú a rozmanitú škálu textilného umenia, ktoré je medzinárodné, medzikultúrne a cezgeneračné.

Linda Brassington, členka poroty


Textilná miniatúra bola vždy akýmsi tvorivým laboratóriom. Umelcom dávala možnosť overovať na malom formáte fungovanie nových postupov, skratiek, experimentálnych spojení medzi ideou a jej vizualizáciou. V súčasnosti tento aspekt zvýrazňuje fakt, že umelci siahajú po rozličných materiáloch, s ktorými pracujú v zmysle textilného vlákna alebo ho stavajú do kontrastu s jeho vlastnosťami. Otvára to nové pole pre vyjadrenie myšlienok, pre expresívnosť, naratívnosť, podnecuje k osobitým autorským technikám a uvoľňuje tvorivé hranice.

Adriena Pekárová, členka poroty


„Človeka väčšinou prekvapí, keď si uvedomí, že vlastne môže všetko, mal by lietať, ale nelieta, neuvoľní ho to, naopak, zneistie. Ešte že existujú nejaké obmedzenia. Napríklad rozmerové 20 cm x 20 cm x 20 cm... Je podnecujúce sa s nimi stretávať. Akcelerujú tvorivú kreativitu. Nakoniec to chýbajúce, prázdne, je najzaujímavejšie a najdôležitejšie, vťahuje človeka do vnútra diela... V umení a v miniatúre je dôležité práve to, čo sa rozhodneme vynechať, aby sme na to upozornili. Bohatosť a krása vlákna často láka čosi pridávať, ukazovať čo najviac, a pritom sa zabúda na expresiu prázdneho miesta a silu predstavivosti...“

Miro Brooš, člen poroty


Zoznam katalógov…