Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Z ateliérov

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava
25. apríl 2019 – 12. máj 2019

Z atelierov

Stiahnuť (veľkosť 2,9 MB)

Z ATELIÉROV
Po organizovaní dvadsiatich ročníkov úspešnej medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry prichádza tento rok Slovenské združenie textilných výtvarníkov TxT s výstavou salónneho typu, na ktorej sa prezentuje 37 umelkýň a umelcov, členov tohto združenia, ktorí sa programovo alebo sporadicky venujú médiu textil. Skúmajú ho z rôznych hľadísk a dávajú tak vyniknúť jeho povestnej všestrannosti a tvárnosti.
Názov členskej výstavy napovedá, že výstava je široko a veľmi voľne koncipovaná. Má ambície byť po dlhšom čase prehliadkou, ako slovenskí umelci hlásiaci sa k textilnému materiálu a technikám uvažujú s presahom na iné nové materiály a moderné médiá, ako hľadajú a stále prekvapivo aj nachádzajú ich ďalšie výrazové a kompozičné možnosti.
Podľa tradície výtvarných salónov ani tohtoročná výstava združenia TxT nemá tematické ohraničenie, prehliadka prác je nezávislým a individuálnym výberom každého autora, všetky práce však obsahujú určité obsahové alebo materiálové odkazy na TEXTIL.

Iveta Miháliková


Zoznam katalógov…