Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Textilná miniatúra 2016 – Zoči-voči

Hand made in...

Stiahnuť (veľkosť 2,2 MB)

Osobné príbehy a empatia k svetu

Téma zoči-voči evokuje situáciu, keď je človek vystavený problému, nepoznanej skutočnosti, novej skúsenosti a to je často výzva – pomenovať veci, vyjadriť postoj. V tomto zmysle vyznievajú reakcie na aktuálnu mohutnú migračnú vlnu do Európy. Dráma človeka na úteku, zraniteľnosť a neistota jednotlivca aj anonymita masy, kde sa stráca individualita, je motívom viacerých prác. Častým prostriedkom vyjadrenia je tvár – celok, fragment, náznak –, do ktorej je zaznamenaný osobný emotívny príbeh. Človek sa ocitá aj zočivoči apelom nadčasovým, skúma hodnotu istoty každodenných rituálov voči nepredvídateľnosti života. Otázky žiadajúce odpovede – o vzťahoch, dynamike života, vnímaní reality – majú aj podobu materiálových metafor a premeny abstraktných tvarov, línií a farieb. Pri téme komunikácie zoči-voči sa objavuje mobil ako súčasný symbol medziľudských kontaktov, ale stáva sa skôr znakom odcudzenia a straty intimity vo virtuálnom svete.

Adriena Pekárová, členka poroty


Zoznam katalógov…