Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Tlačová správa Galérie X

Výberová porota:
Prof. Marga Persson – Univerzita umení v Linci
Doc. Miroslav Brooš – UMB v Banskej Bystrici
Mgr. Adriena Pekárová – Slovenské centrum dizajnu
Erika Gregušová – predsedníčka združenia TxT
Mgr. Art. Karina Kolčáková – členka výboru TxT
Zapisovateľka: Akad. mal. Silvia Fedorová – kurátorka výstavy

Združenie slovenských textilných výtvarníkov TxT odštartovalo prvú výberovú medzinárodnú výstavu textilných miniatúr na Slovensku.

Od konca sedemdesiatych rokov sa v Európe systematicky objavujú prehliadky textilných artefaktov malých rozmerov. Tieto výstavné podujatia odzrkadľujú súčasné trendy umeleckej disciplíny, ktorá má svoje korene v umení tapisérie, ale dávno už presiahla pôvodné ambície textilnej tvorby. Deje sa to jednak použitím širokého spektra nových materiálov, ich vzájomným kombinovaním, ale aj použitím netradičných alebo netextilných techník. Rozmery pre textilnú miniatúru sú stanovené na 20 x 20 x 20 cm, ale poskytujú dostatočný priestor na stvárnenie autorskej myšlienky. Tento limit je dokonca určitou formou výzvy pre umelca ako ho zvládnuť s kreativitou a náročnosťou.

Združenie TXT usporiadalo prvé výstavy tohto druhu začiatkom deväťdesiatych rokov a od roku 1998 sa tieto prehliadky opakovali každoročne ako členské výstavy združenia. V r. 2003 boli prizvaní prví zahraniční hostia. Záujem zo zahraničia neustále stúpal. V snahe profesionalizovať podujatie a zvýšiť jeho úroveň, združenie tento raz vypísalo výberovú súťaž a do poroty prizvalo profesorku M. Persson z Univerzity umenia v rakúskom Linci.

Ohlásenie výstavy pod názvom ZOOM na jar tohto roka vyvolalo veľký záujem. Prihlásilo sa 82 autorov, z toho 51 zo zahraničia. Porota vybrala na základe fotodokumentácie 43 účastníkov, z toho 26 zahraničných. Medzi prihlásenými sa objavilo i niekoľko špičkových, medzinárodne uznávaných osobností, napr. Marian Biljenga z Holandska alebo Eva Schjolberg z Nórska, ktoré budú vystavovať v Bratislave prvýkrát. Obohatením výstavy budú opätovne i práce nášho bývalého kolegu Jozefa Bajusa a jeho terajších študentov z USA.

Po nedávno skončenej výstave textilného šperku je to už druhá výstava, ktorá umožňuje spoznať vynikajúce osobnosti textilnej tvorby a dostáva Bratislavu na mapu medzinárodne akceptovaných podujatí.

Kontakt: Silvia Fedorová 0903/ 751731

 

Ocenenia / Prizes

Zväčšiť
YUKA KAWAI, JP

Cena poroty v profesionálnej kategórii / Jury Prize in professional category

 

Zväčšiť
MARTIN VANKO, SK

Cena poroty v študentskej kategórii / Jury Prize in students´ category

 

MARIAN BIJLENGA, NL
Cena Slovenského združenia textilných výtvarníkov TXT / Prize of Slovak Textile Artists Association

 

Galéria výstavy